top of page

שאלון ראשוני  הוא הבסיס שעליו בנוי טיפול יעיל, מאפשר למטפלים בקליניקה להתאים ולהמליץ על תהליך טיפולי שיתאים לצרכיו של המטופל

שאלון ראשוני

פרטים ראשונים לפני התחלת טיפול

נשמח לקבל פרטים כללים על מצבך הבריאותי על מנת שנוכל לבחון איך נוכל לעזור לך. 

מגדר

נא לענות על השאלות הבאות אם אתה מעוניין בטיפול בגלי הלם 

bottom of page