top of page

אבחון הוא הבסיס שעליו בנוי טיפול יעיל, מאפשר למטפלים בקליניקה להתאים ולהמליץ על תהליך טיפולי שיתאים לצרכיו של המטופל

אבחון רפואי

פרטים ראשונים לפני התחלת טיפול

נשמח לקבל פרטים על מצבך הבריאות על מנת שנוכל להתאים לך מסלול טיפולי

מגדר

תודה שמלאת את הטופס

bottom of page